Om leg og helbredelse

PlayPedia er en ny digital og dynamisk platform, der samler erfaringer med at bruge leg aktivt i behandling af børn og unge på landets hospitaler. Målet er, at alle der arbejder med behandling af børn og unge kan blive inspirerede i deres daglige arbejde og selv bidrage med eksempler.

PlayPedia er udviklet i forbindelse med forberedelserne til BørneRiget - Rigshospitalets nye hospitalsbyggeri til børn, unge, gravide og deres familier.

Ambitionen om at bruge legen endnu mere aktivt end i dag er ét af de bærende principper i BørneRiget.

Legens mulige potentiale til at fremme helbredelse og sundhed i en hospitalskontekst er i dag et underbelyst forskningsområde på verdensplan.

BørneRiget vil udforske - og forske i - legens potentiale og skabe en bygning, organisation og praksis, hvor den legende tilgang er tænkt ind fra starten.

Nedenfor er links til fire korte videoer, der viser legens rolle på Rigshospitalet i dag, og hvor personalet fortæller om deres erfaringer med en legende tilgang. Vi kalder det 'legende professionalisme':

På tværs af afdelinger: 

Anæstesi- og Operationsklinikken: 

BørneUngeKlinikken: 

Neonatalklinikken: 

Klinisk Fysiologisk Klinik: 

Du kan læse mere om BørneRiget på rigshospitalet.dk/boerneriget