Om leg og helbredelse

Magiske usynlige handsker, sengebordtennis og en digital bamse. Det er eksempler på lege, der kan gøre syge børn og unge mere trygge, når de er indlagt på et hospital. Leg kan nemlig være med til at lette og afmystificere indsprøjtninger, scanninger, genoptræning og anden behandling så patienter og deres familier hjælpes bedre igennem forløbet.
 

På PlayPedia har vi samlet eksempler på lege og legende tilgange, som personale, der arbejder med børn og unge, kan bruge, når de ønsker inspiration og ideer.


Børns lyst til at lege er en ressource
- Børn bliver ved med at lege, selvom de er syge eller indlagt på hospitalet. Deres naturlige lyst til leg er en værdifuld ressource, når de skal undersøges eller behandles, fortæller Elisabeth Ginsberg, leder for strategi og innovation i BørneRiget, Rigshospitalets nye hospitalsbyggeri til børn, unge, gravide og deres familier. Hun har været med til at udvikle PlayPedia og forklarer:
 
- På PlayPedia er en af legeaktiviteterne f.eks. 'Mit Følgedyr', hvor et barn via en app skal følge en bamse igennem en undersøgelse, hvor den skal have taget en blodprøve. Det at tage sig af bamsen er med til at berolige barnet, før det selv skal igennem proceduren. På den måde afdramatiseres noget, der ellers kunne skabe utryghed og stress, og der skabes plads til at være barn i en hospitalsvirkelighed.

Danmark kan blive førende inden for leg og sundhed
De forskellige lege- og aktivitetseksempler, som lige nu ligger på PlayPedia, er udsprunget fra Rigshospitalet, men håbet er, at portalen kan være et brugbart fælles redskab for hele landets børneafdelinger, som flere er med til at benytte og medudvikle. Alle der er i kontakt med børn og unge i deres arbejde på hospitalet eller i lægehuset kan bidrage; sygeplejersker, læger, bioanalytikere, radiografer og pædagoger. 

- Legens mulige helbredende effekt er i dag et underbelyst område på verdensplan, men vi ved, at der er rigtig mange gode eksempler på leg med børn og unge på landets hospitaler. Vi har manglet en platform, hvor vi kan samle og systematisere vores viden om leg i behandlingen. Derfor håber vi, at sundhedsfaglige fra hele landet har lyst til at dele deres gode eksempler på, hvordan de inddrager legen aktivt i behandlingen af børn og unge. Samtidig håber vi, at platformen bliver startskuddet til, at vi i Danmark går forrest, når det handler om leg og sundhed i en hospitalskontekst, forklarer Elisabeth Ginsberg.


Du kan læse mere om leg og helbredelse på BørneRigets hjemmeside


PlayPedia.dk er udviklet i forbindelse med klargøringen af BørneRiget, Rigshospitalets nye hospitalsbyggeri til børn, unge, gravide og deres familier.