Om leg og helbredelse

Kan en bygning være legende og logisk på én og samme tid? Kan den afspejle det behov, børn og unge har, for en legende tilgang til livet, samtidig med at den opfylder personalets behov for korte afstande til livreddende hjælp og hyperrationelle, effektive logistikforløb?

Mary Elizabeths Hospital kan! Vi kalder det 'Legende Logisk'.

Huset er tænkt indefra og ud, hvor visionen har været at give alle sengestuer en udsigt ud over København, og eliminere det netværk af lange og vinkelrette, mørke gange som mange forbinder med hospitalsbyggeri. Derfor lægger Mary Elizabeths Hospital sig som to hænder, der strækker fingrene ud i lyset, ud i byen og ud i det grønne. To hænder der supplerer hinanden, ligesom de to hjernehalvdele der styrer dem. Venstre og højre hånd er forbundet til hver sin hjernehalvdel, der repræsenterer det kreativt legende og det rationelt logiske. To hjernehalvdele, der arbejder som et sammenflettet integreret hele. Den ene kan ikke undvære den anden.

Sådan er Mary Elizabeths Hospital også. Det legende kan ikke undvære det logiske og det logiske bliver koldt og fremmedgørende uden det legende. Hænderne som organisationsprincip giver os et hospital, med korte afstande ud til de enkelte sengestuer i hver 'finger'. Huset har et klart center, med to sider, og karakteren af offentlighed bliver naturligt gradueret som man bevæger sig op og ud i håndens fingre, ud til fingerspidserne, som er dobbelthøje haver med forskellige temaer og oplevelser, et tilskud til familiernes og personalets dagligdag.

Den suverænt vigtigste faktor indenfor den helende arkitektur er dagslys. Ud over at skabe den bedst mulige logistik i huset internt, er strukturen med de to hænder og mange fingre i sig selv en dagslysmaskine, der suger lyset dybt ind i bygningens inderste, giver alle sengestuer udsigt over byen og parken, og skaber frodige haver, grønne uderum og pauserum - lige ved hånden! 

De fem designprincipper har været ledetråden, som har ført os frem til forslagets løsning, hvor en indre logik mødes i legende indre rumligheder, og det hele samles i en blødt svunget form, der fletter Mary Elizabeths Hospital med byen.